Sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking)

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie via de zintuigen op te nemen, te selecteren en aan elkaar te koppelen. Deze informatie komt uit ons eigen lichaam en uit onze omgeving. Door onze ogen, oren, evenwichtsorgaan, spier- en gewrichtsgevoel, reuk, smaak en tast worden prikkels ontvangen en verder verwerkt in ons centraal zenuwstelsel. Dit gebeurt bij ieder mens de hele dag door, zodat we geïnformeerd blijven en in staat zijn op een goede manier te reageren.
De sensorische informatieverwerking vormt de basis van de motoriek, het leervermogen en het sociaal emotioneel functioneren.

De problemen zijn vaak verwarrend. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen laten verschillende dingen zijn zoals: onhandigheid, extreem bang zijn voor bijv. klimmen of schommelen, veel vallen, slechte coördinatie, slecht evenwicht, moeite met aankleden, slordig eten of een weerstand voor soorten voedsel, vervelend vinden om aangeraakt te worden en/of spelen met materialen als zand, klei en vingerverf of het onvoldoende op gang komen van de spelontwikkeling. Hoewel ze goed kunnen zien en horen, draaien ze toch letters om, hebben moeite vormen en woorden te onderscheiden of lijken informatie te missen. Sommige kinderen reageren gevoelig of hoog gevoelig op nieuwe situaties omdat ze geen overzicht hebben op wat er gaat komen.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen kunnen niet vertrouwen op de informatie van uit de zintuigen, hoewel de zintuigen zelf in tact zijn. De activiteiten zijn weinig doelmatig, omdat de inkomende informatie en de verwerkingsprocessen niet goed verlopen. Ze kunnen daardoor vaak een activiteit niet blijven volgen en/of volbrengen, daar veel dingen hun verwarren, afleiden, te erg opwinden of van hun stuk brengen.

Kinderen met sensorische Informatieverwerkingsproblemen hebben veelal een veranderlijke alertheid. Onder alertheid verstaan we de mate van oplettendheid. Doordat hun zintuiglijk informatiesysteem stabiliteit mist, kunnen ze minder goed aangepast reageren, terwijl ze doorgaans over een goede intelligentie beschikken. De behandeling ter verbetering van de sensorische informatieverwerking richt zich op het belang van een goede verwerking van de informatie, verkregen via de verschillende zintuigsystemen, door middel van het aanbieden van doelgerichte en specifieke activiteiten.

Het doel is verandering aan te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om zich heen. Interactie houdt o.a. in:  motorische coördinatie, aandacht kunnen richten op een taak en zelfverzorging. Verbetering zal dan ook in deze dingen merkbaar moeten worden.

De therapie ziet er uit als spel, waarbij het kind zelf een grote inbreng heeft. De activiteiten zijn echter zo opgezet en ontworpen dat ze de juiste sensorische informatie verschaffen en de daarop passende reactie uitlokken.
Er wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van het kind, waarbij de therapeut de individuele doelen bewaakt en bijstuurt.

Tijdens de behandelperiode wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders, de arts en de school. Hoelang een kind therapie nodig heeft varieert, na onderzoek zal er altijd een prognose worden gemaakt en waar nodig wordt er doorverwezen naar meer passende zorgverlening.

Als de hulpvraag van het kind en/of de ouders alleen gericht is op gedrag zoals concentratieproblemen, emotieregulatie (boosheid) of (faal)angst dan valt dit niet onder de behandeling van een kinderoefentherapeut en kan ik het kind helaas niet in behandeling nemen. Bij twijfel kunt u mij altijd mailen: marieke@cesarwerkendam.nl