Praktijkinformatie

Vergoedingen

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat er 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle behandelindicaties (motorische ontwikkelingsproblemen, schrijfproblemen, slaapproblemen). 

Kinderoefentherapie voor kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling wordt volledig vergoed (soms is hiervoor wel een chronische machtiging van uw zorgverzekeraar nodig).

U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Klik hier om direct een afspraak te maken

Afmeldingen
Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan als het kan 24 uur van tevoren laten weten? Er is een antwoordapparaat aanwezig in de praktijk zodat u een bericht kunt achterlaten, tevens is er de mogelijkheid om een email te sturen.
Indien, om wat voor reden dan ook, de afmelding niet tijdig gemeld is of u de afspraak vergeten bent wordt het volledige tarief aan u in rekening gebracht. Dit bedrag dient u dus zelf te voldoen en wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

Tarieven
Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, of als uw aanvullende verzekering niet toereikend is, gelden vanaf 01-01-2023 onderstaande tarieven.

  • Zitting oefentherapie Cesar: € 45,00
  • Screening: € 15,00
  • Intake en onderzoek na screening: € 45,00
  • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek incl. rapport: € 60,00
  • Toeslag voor behandeling aan huis of op het werk : € 20,00
  • Zitting kinderoefentherapie: € 55,00
  • Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport: € 60,00
  • Instructie/overleg ouders/leerkracht van de patiënt: € 55,00
  • Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak: het volledige bedrag voor de gemaakte afspraak

Overleg/rapportage
Waar nodig zal er overleg plaatsvinden tussen de huisarts, verwijzer en/of groepsleerkracht. Bij afronding van de behandeling, en soms ook tussentijds, wordt er een verslag gemaakt en opgestuurd naar de huisarts, verwijzer en/of groepsleerkracht. Uiteraard wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten-en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)