Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een houdings- en bewegingstherapie welke erop gericht is lichamelijke klachten van de cliënt te verhelpen, te verminderen of er mee te leren omgaan. De behandeling wordt gericht op de dagelijkse activiteiten van de cliënt. Door samen met de cliënt na te gaan op welke manier het lichaam momenteel wordt gebruikt en belast wordt er vervolgens gewerkt aan het verbeteren/veranderen van de bewegingsgewoonten om de aanwezige klachten te verhelpen.

Klik hier om direct meer informatie te vragen

Hulpvraag
Wanneer de hulpvraag duidelijk is kan vervolgens de behandeling gestart worden. Door de houdings- en bewegingsgewoonten en met name de “probleem-handelingen” samen met de cliënt kritisch te bekijken wordt hij/zij zich hiervan bewust en kan er gewerkt worden aan het verbeteren ervan. Indien noodzakelijk worden er ondersteunende oefeningen gedaan, bijvoorbeeld om de kracht van de spieren of de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren. Of om te gespannen spieren zelf te leren ontspannen.

Behandeling
Omdat de hulpvraag van de cliënt centraal staat en de behandeling hierop wordt gericht hoeft een oefentherapeutische behandeling niet lang te duren en is het mogelijk dat slechts een paar behandelingen voldoende zijn. Het grootste deel van de behandeling doet de cliënt zelf. Door het geleerde tijdens de therapie en de gegeven tips en adviezen zo goed mogelijk te integreren in het dagelijks bewegen heeft de cliënt het herstelproces voor het grootste deel zelf in de hand en heeft de oefentherapeut voornamelijk een coachende rol.

De oefentherapeut kan een structurele oplossing bieden voor uw klachten i.p.v. de pijn kortdurend te verminderen door medicatie, massage of bedrust.

Klik hier om direct een afspraak te maken