Kinderoefentherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen.
Kinderoefentherapie is er voor kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt! Plezier heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind!

Klik hier om direct meer informatie te vragen

Wanneer kan kinderoefentherapie zinvol zijn?

  • Bij kinderen die vaak vallen of snel ongelukjes krijgen. Kinderen die (nieuwe) bewegingen/vaardigheden (knippen, tekenen, fietsen, eten, aankleden etc.) het liefst vermijden of niet zelfstandig willen of kunnen doen. 
  • Kinderen die ook na veel oefenen een slecht leesbaar handschrift en/of schrijfkramp hebben. 
  • Kinderen die weinig variatie of ontwikkeling in hun bewegen laten zien. Bijvoorbeeld een baby met een voorkeurshouding of een kindje dat niet uit zichzelf leert rollen, kruipen, zitten of lopen.
  • Kortom kinderen bij wie bewegen niet vanzelf lijkt te gaan.

Aanmelding en onderzoek
Binnen de behandeling van kinderen wordt er, evenals tijdens de behandeling van volwassenen, aangesloten bij de dagelijkse activiteiten. Bij kinderen gaat het dan om hun motorische vaardigheden en daarom staat spelen bij hen op de voorgrond.

Vooraf aan de eerste afspraak worden er door ouders en evt. school een vragenlijst ingevuld en toegevoegd aan het gratis en beveiligd online portaal Beweegwereld. Dit om een beeld te krijgen van de algemene ontwikkeling en interesses van het kind. Bij de eerste afspraak wordt er een motorisch onderzoek afgenomen, waarbij er wordt geobserveerd hoe het kind beweegt en de verschillende opdrachten uitvoert. Uitgangspunt voor dit onderzoek is de hulpvraag van het kind, de ouders en/of de groepsleerkracht.

Naar aanleiding van het kinderoefentherapeutisch onderzoek wordt er een onderzoeksverslag gemaakt met daarin een conclusie en een advies. Als kinderoefentherapie geïndiceerd is dan wordt er tevens een behandeldoel en behandelplan opgesteld. Nadat dit besproken is kan de behandeling gestart worden.

Behandeling

De therapie ziet er uit als spel, waarbij de oefeningen en spelletjes aansluiten bij de behandeldoelen en interesses van het kind. 

Het is de bedoeling dat er thuis ook actief geoefend wordt om de behandeldoelen te bereiken. De meegegeven oefeningen en adviezen kunnen hiervoor in Beweegwereld worden ingezien.

Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen verwijzing nodig.  Mocht je twijfels of vragen hebben over de motorische ontwikkeling van je kind (wat is ‘normaal’ op welke leeftijd?) dan kun je altijd contact met mij opnemen.